Firma odpowiedzialna za organizację zjazdu:

Prezes Zarządu
Krzysztof Dąbrowski

IAMP Sp. z o. o.
Interdyscyplinarna Akademia Medycyny Praktycznej
tel. kom. +48 794 090 497
Tel. +48 (22) 258 42 61
Fax. +48 (22) 404 50 50
krzysztof.dabrowski@iamp.com.pl

VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

7th Central European Congress on Obesity wrzesień 2019

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w połączonych VII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, i 7th Central European Congress on Obesity (CECON), które odbędą się w dniach 12-14 września w Centrum Kongresowym Zamek Kliczków koło Bolesławca.

Temat wiodący zjazdu „Fakty i mity na temat otyłości” obejmie aktualną wiedzę dotyczącą potwierdzonych naukowo czynników wpływających na rozwój otyłości oraz sposobów jej leczenia oraz będzie obalał mity dotyczące tych aspektów.

Ponadto kontynuując rozpoczętą w czasie IV Zjazdu PTBO tradycję odbędą się sesje satelitarne zaprzyjaźnionych z PTBO Towarzystw: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Endokrynologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i PTBO. W programie zjazdu tradycyjnie również znajdą się kurs SCOPE i praktyczne warsztaty dotyczące leczenia otyłości dla lekarzy i dietetyków. Referaty problemowe zostaną wygłoszone przez wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy. Jak podczas poprzednich zjazdów PTBO staramy się poszukiwać nowych tematów lub innego puntu widzenia na tematy wcześniej poruszane, skupiając się na problemach z którymi lekarze praktycy spotykają się na co dzień.

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Zjeździe i nadsyłania wyników swoich badań do prezentacji w sesjach ustnych i plakatowych.

Mamy nadzieję, że lokalizacja Zjazdu spowoduje, że będzie on nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej otyłością, ale również do chwili odpoczynku wśród pięknej jesiennej przyrody oraz miłych spotkań towarzyskich i nawiązania współpracy naukowej.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego
Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

KOMITET NAUKOWY

PRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. n. med. Magdalena OLSZANECKA-GLINIANOWICZ

WICEPRZEWODNICZĄCA

dr hab. n. med. Lucyna OSTROWSKA

CZŁONKOWIE

dr hab. n. hum. Monika BĄK-SOSNOWSKA
dr n. med. Magdalena BIAŁKOWSKA
prof. dr hab. n. med. Paweł BOGDAŃSKI
prof. dr hab. n. med. Marek BOLANOWSKI
prof. dr hab. n. med. Jerzy CHUDEK
prof. dr hab. n. med. Michał HOLECKI
prof. dr hab. n. med. Jan KOMOROWSKI
dr n. med. Medard LECH
prof. dr hab. N. med. Paweł MADEJ
dr hab. n. med. Małgorzata MALCZEWSKA-MALEC
prof. dr hab. n. med. Ewa MAŁECKA-TENDERA
prof. dr hab. N. med. Artur MAZUR
prof. dr hab. n. med. Danuta PUPEK-MUSIALIK
prof. dr hab. n. med. Violetta SKRZYPULEC-PLINTA
dr hab. n. med. Mariusz WYLEŻOŁ
prof. Ľubomíra Fábryová (Slovak Republic)
prof. Martin Fried (Czech Republic)
prof. Vojtěch Hainer (Czech Republic)
prof. Eszter Halmy (Hungary)
prof. Svetoslav Handjiev (Bulgaria)
prof. Teodora Handjieva-Darlenska (Bulgaria)
prof. Pavol Holéczy (Slovak Republic)
prof. Marie Kunešová (Czech Republic)
prof. Hermann Toplak (Austria)
prof. Constantine Tsigos (Greece)
prof. Volkan Yumuk (Turkey)
prof. Gabriela Roman (Romania)
prof. Dana Mullerova (Czech Republic)
prof. Ketevan Asatiani (Georgia)

KOMITET ORGANIZACYJNY

PRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. n. med. Magdalena OLSZANECKA-GLINIANOWICZ
KATEDRA PATOFIZJOLOGII ZAKŁAD PROMOCJI ZDROWIA I LECZENIA OTYŁOŚCI
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

WICEPRZEWODNICZĄCY

prof. dr hab. n. med. Jerzy CHUDEK
KLINIKA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I CHEMIOTERAPII ONKOLOGICZNEJ
ŚLĄSKI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH

CZŁONKOWIE

dr hab. n. med. Piotr KOCEŁAK
dr n. med. Katarzyna WYSKIDA
dr n. med. Dariusz CIURA
mgr Mateusz GLINIANOWICZ

Miejsce

Zamek Kliczków Centrum Konferencyjno - Wypoczynkowe
Kliczków 8, 59-724 Kliczków koło Bolesławca

Siedziba Komitetu Organizacyjnego

Zakład Promocji Zdrowia i Leczenia Otyłości
Katedra Patofizjologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Medyków 18, 40-752 Katowice
tel./faks: (32) 252 60 91
e-mail: sekpatofizjologia@sum.edu.pl

Członkowie Honorowi
Prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz
Prof. dr hab. Andrzej Milewicz
Prof. dr hab. Edward Stanowski
Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
Prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kieć
Prof. dr med. Magdalena Białkowska
Zaprzyjaźnione i
Współpracujące Towarzystwa
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
Polskie Towarzystwo Lipidologiczne
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Sekcja Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgii Polskiej
Biuletyny sekcji PTBO


sekcja bariatryczna
sekcja pediatryczna

2011 © All Rights Reserved. | Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością