Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy do udziału w połączonych VII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, i 7th Central European Congress on Obesity (CECON), które odbędą się w dniach 12-14 września w Centrum Kongresowym Zamek Kliczków koło Bolesławca.

Temat wiodący zjazdu „Fakty i mity na temat otyłości” obejmie aktualną wiedzę dotyczącą potwierdzonych naukowo czynników wpływających na rozwój otyłości oraz sposobów jej leczenia oraz będzie obalał mity dotyczące tych aspektów.

Ponadto kontynuując rozpoczętą w czasie IV Zjazdu PTBO tradycję odbędą się sesje satelitarne zaprzyjaźnionych z PTBO Towarzystw: Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Endokrynologicznej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Sekcji Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgów Polskich i PTBO. W programie zjazdu tradycyjnie również znajdą się kurs SCOPE i praktyczne warsztaty dotyczące leczenia otyłości dla lekarzy i dietetyków. Referaty problemowe zostaną wygłoszone przez wielu znakomitych gości z kraju i zagranicy. Jak podczas poprzednich zjazdów PTBO staramy się poszukiwać nowych tematów lub innego puntu widzenia na tematy wcześniej poruszane, skupiając się na problemach z którymi lekarze praktycy spotykają się na co dzień.

Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Zjeździe i nadsyłania wyników swoich badań do prezentacji w sesjach ustnych i plakatowych.

Mamy nadzieję, że lokalizacja Zjazdu spowoduje, że będzie on nie tylko okazją do poszerzenia wiedzy dotyczącej otyłością, ale również do chwili odpoczynku wśród pięknej jesiennej przyrody oraz miłych spotkań towarzyskich i nawiązania współpracy naukowej.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego i Naukowego

Prezes Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz

Członkowie Honorowi
Prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz
Prof. dr hab. Andrzej Milewicz
Prof. dr hab. Edward Stanowski
Prof. dr hab. Ewa Małecka-Tendera
Prof. dr hab. Aldona Dembińska-Kieć
Prof. dr med. Magdalena Białkowska
Zaprzyjaźnione i
Współpracujące Towarzystwa
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Polskie Towarzystwo Kardiodiabetologiczne
Polskie Towarzystwo Lipidologiczne
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Sekcja Chirurgii Bariatrycznej i Metabolicznej Towarzystwa Chirurgii Polskiej
Biuletyny sekcji PTBO


sekcja bariatryczna
sekcja pediatryczna

2011 © All Rights Reserved. | Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością